Opettajat

Minttu Kruus

Olen Minttu Kruus. Olen musiikkipedagogi ja suuntautunut varhaisiän musiikkikasvatukseen ja taiteen soveltavaan käyttöön. Olen työskennellyt muskareissa vajaan 10 vuotta. Olen toiminut liki 20 vuotta päivähoidossa lastentarhanopettajana. Vapaa-ajallani harrastan koirieni kanssa noutajien rodunomaisia lajeja sekä laulan Sabrina ja Saarten tyttäret -laulukollektiivissa.

Toisten ihmisten ja ennen kaikkea lasten kohtaaminen on minulle yksi työni tärkeimmistä asioista hyvän pedagogiikan lisäksi. Olen lämmin ja sydämellinen, ja minua on helppo lähestyä.

Minulle on tärkeää johdattaa lapset musiikin upeisiin seikkailuihin ja saada lapset löytämään ja nauttimaan musiikin erilaisista mahdollisuuksista laulaen, leikkien, loruillen, liikkuen ja tanssien sekä tietysti kuunnellen. Myös lasten oman luovuuden herättely ja tukeminen ovat sydäntä lähellä. Tarinallisuuden tukemana on helppo herätellä improvisaatioinnostusta musiikin seikkailuissa.Jenna Korhonen 

Olen Jenna Korhonen, ammatiltani sosionomi ja varhaiskasvatuksen opettaja. Tällä hetkellä opiskelen toista vuotta musiikkipedagogiksi Metropolia ammattikorkeakoulussa pääaineenani varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö. 

Ennen opintojani ehdin toimia varhaiskasvatuksen opettajana 1-3 vuotiailla noin neljä vuotta ja jo tuolloin musiikki oli ryhmien päiviä rytmittävä tekijä ja iso osa arkea laulujen, lorujen, yhteismusisoinnin ja improvisaation kautta.

Lasten kanssa yhdessä oppiminen, ihmettely, musiikin ilon ja riemun löytäminen sekä monipuolisesti käytettävät musiikkikasvatuksen työtavat eli lorut, laulut, soitto, liikunta, kuuntelu ja improvisointi ovat muskarityössä ja pedagogina minulle tärkeitä.