Oulunkylän paikallisyhdistys

Ote ensimmäisestä pöytäkirjasta, joka on tehty Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oulunkylän osaston perustavassa kokouksessa 10 päivänä tammikuuta 1925 ruotsalaisella yhteiskoululla. Saapuvilla oli noin 20 henkilöä.

Kouluneuvos Erik Mandelinin pidettyä esitelmän Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitosta ja esitettyä, että paikkakunnalle perustettaisiin Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton haaraosasto, valittiin kokouksen puheenjohtajaksi isännöitsijä H. Knape ja pöytäkirjuriksi kanslisti Ape Laitio.

Päätettiin yksimielisesti perustaa paikkakunnalle Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto-niminen yhdistys sekä hyväksyttiin sille seuraavat säännöt: liite: Säännöt.

Näin hyväksytyille säännöille päätettiin hakea asianomainen vahvistus.

Yhdisyksen hallituksen jäseniksi valittiin lääket.kand. Einari Saraste, konttoripäällikkö Kurt Grönlund, johtaja H.V. Myhrberg, rautat.virkam. Toivo Launia, isännöitsijä H. Knape, kanslisti Ape Laitio, köyhäinhoitolautakunnan esimies Axel Hagelberg, johtajatar Bertha Injala, neiti Anna Bäcklund, johtajatar Myhrberg, tohtorin rouva Siiri Keränen ja rouva Seidi Inha. Hallituksen kutsuu kokoon herra H. Knape

Kokouksessa hallinnon puheenjohtajaksi valittiin isännöitsijä Hugo Knape, varapuheenjohtajaksi lääket.kand. Einar Saraste, sihteeriksi kanslisti Ape Laitio ja rahastonhoitajaksi rouva Seidi Inha.


21. huhtikuuta 1925 tehtiin sosiaaliministeriön yhdistysrekisteriin ilmoitus:

"Sosiaaliministeriölle ilmoitetaan täten yhdistysrekisteriin merkittäväksi jälempänä mainittu yhdistys: Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oulunkylän osasto r.y.

Yhdistyksen kotipaikka: Oulunkylä

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu: Toiminta lastenhuollon ja -suojelun edistämiseksi Oulunkylän kunnassa.

Millä tavalla yhdistys on kutsuttava koolle: Sanomalehti-ilmoituksella, julkisilla ilmoituksilla, kirkossa kuuluttamalla tahi henkilökohtaisella kutsulla."