Arvot ja tavoitteet

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) työn perustana ovat liiton perustamisjulistus, säännöt, MLL:n strategia Suunta 2024 ja YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

MLL:n Suunta 2024 on kolmen liittokokouskauden kattava pitkän aikavälin strategia. Suunta kattaa koko MLL:n liitoyhteisön: keskusjärjestön, piirit, yhdistykset ja MLL-taustaiset säätiöt ja yhtiöt. Suunta-asiakirjaa tarkentavat liittokokouksen hyväksymät kolmivuotissuunnitelmat sekä liittovaltuuston tai liittohallituksen hyväksymät toimintokohtaiset strategia-asiakirjat.


MLL:n tahtotila 2024 (visio)

Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija,luotettava ja ketterä kumppani, vapaaehtoistyön toteuttaja ja innovatiivinen kehittäjä sekä vahva vaikuttaja. MLL tarjoaa innostavan ja arvostavan osallistumisympäristön vapaaehtoistoiminnalle lasten, nuorten ja perheiden kanssa.


MLL:n toiminta-alueet

 • Vapaaehtoistoiminta lasten, nuorten ja perheiden kanssa
 • Lasten, nuorten ja vanhemmuuden tuki
 • Vaikuttaminen lasten, nuorten ja perheiden hyväksi

MLL:n arvot 

 • Lapsen ja lapsuuden arvostus
 • Yhteisvastuu
 • Inhimillisyys
 • Yhdenvertaisuus

MLL:n periaatteet

MLL:n arvoja täydentävät periaatteet:

 • Avoimuus
 • Ilo
 • Kumppanuus
 • Osallisuus
 • Arjen arvostus