Kerhoehdot

MLL Oulunkylän paikallisyhdistyksen kerhojen vakiosopimusehdot

Kerhoehdot koskevat kaikkia yhdistyksen järjestämiä kerhoja 24.11.2022 alkaen.


Ryhmiin ilmoittautuminen

Kerhoryhmiin ilmoittaudutaan MLL Oulunkylän verkkokaupassa. Ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittautuminen ryhmiin kesken kauden

Täytämme mahdollisia vapaita tai vapautuvia paikkoja myös kerhokauden aikana. Mikäli kerhoryhmiin jää tilaa, ilmoitetaan siitä MLL Oulunkylän Fb-sivulla sekä kotisivuillamme https://oulunkyla.mll.fi/

Laskutus

Kerhopaikka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkokaupassa luottokortilla tai verkkopankissa. Yhdistys ei lähetä jälkeenpäin erillisiä laskuja.

Jäsenalennukset

MLL Oulunkylän paikallisyhdistyksen jäsenet saavat alennuksia kerhojen osallistumismaksuista. Jäsenalennuksen saaminen edellyttää yhdistyksen aikuisjäsenyyttä. Jäsenalennusta käyttäneiden jäsenyys tarkistetaan. Alennuksen saamiseksi tarvitset verkkokauppaan syötettävän alennuskoodin. Koodin saat yhdistykseltä jäsenkirjeessä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ogeli.mlllaskutus@gmail.com.

Tietosuoja

Kerhoon ilmoittautuessa keräämme Holvissa osallistujan ja maksajan nimet, sekä osoitteen ja huoltajan/osallistujan puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Tietoja käytetään vain asianmukaisessa tarkoituksessa kyseiseen kerhoon liittyvissä tiedotusasioissa. Osallistujien nimilista ja huoltajan/osallistujan yhteystiedot jaetaan Holvista vain kyseisen kerhon ohjaajan käyttöön, joka säilyttää tietoja asianmukaisella tavalla kerhon keston vaatiman ajan, jonka lopuksi hän hävittää tiedot. Maksutiedot säilytetään Holvissa osana kirjanpitoa lain vaatiman ajan. Lisätietoja/kyselyt sähköpostilla oulunkylan.yhdistys(at)mll.fi.

Ilmoittautumisen peruminen asiakkaan toimesta

Ilmoittautumisen jälkeen kerhopaikkaa ei voi enää perua. Sairauden tai muun vastaavan esteen takia voimme palauttaa käyttämättä jääneiden kerhokertojen osuuden osallistumismaksusta lääkärintodistusta vastaan.

Kurssin peruminen yhdistyksen toimesta

Yhdistys voi perua kerhoryhmän, mikäli osallistujia ei ole tarpeeksi tai kurssille ei löydy sopivaa ohjaajaa tai opetuspaikkaa. Kerhoryhmän perumisesta ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostitse ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen sekä Fb-sivuillamme ja kotisivuillamme. Kerhoryhmän peruuntuessa asiakkaalle palautetaan hänen suorittamansa osallistumismaksu.

Kurssin peruminen tai keskeyttäminen yhdistyksestä riippumattomasta syystä (force majeure)

Mikäli kerho joudutaan perumaan, keskeyttämään tai siirtämään yhdistyksestä riippumattomasta syystä (force majeure) kesken kauden, yhdistys ei ole velvollinen vastaamaan osallistujille aiheutuneista kuluista eikä kerhomaksua palauteta. Yhdistys pyrkii tarjoamaan vaihtoehtoisia tapoja kerhon toteuttamiseksi (esimerkiksi etäopetus, etämateriaali, opetuksen siirto ulkotiloihin).   

Yksittäisen tunnin peruuntuminen

Yksittäiset tunnit saattavat peruuntua esimerkiksi ohjaajan sairastumisen tai muun äkillisen esteen vuoksi, mikäli yhdistys ei ole yrityksestä huolimatta onnistunut järjestämään ohjaajalle sijaista. Näistä tilanteista kerholaisia informoidaan sähköpostitse ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tuntien peruuntuessa pyrimme ensisijaisesti järjestämään korvaavan kerran peruuntuneen kerran tilalle. Tilanteen ollessa kertaluontoinen tuntia ei yleensä korvata rahallisesti.

Asiakkaan poissaolo tunneilta

Asiakkaan yksittäisiä poissaoloja ei korvata. Mikäli asiakas on sairauden vuoksi estynyt osallistumaan tunnille vähintään neljän viikon ajan, yhdistys voi saatuaan lääkärintodistuksen palauttaa asiakkaalle osallistumismaksusta sairauslomaa vastaavan summan. Yhdistys hyvittää sairausajan poissaoloja vain lääkärintodistusta vastaan. Kerho-osallistumisen perumisesta pitkäaikaisen sairastumisen tai muun vastaavan esteen takia tulee olla välittömästi yhteydessä sähköpostitse MLL Oulunkylään.

Ohjaajamuutokset

Yhdistys pidättää oikeuden väliaikaisiin tai pysyviin ohjaajamuutoksiin.

Vakuutukset

Kerhoihin osallistuvat lapset on vakuutettu kerhon aikana. Vakuutus ei kata kerhoihin osallistuvia aikuisia. Harrastekerhoihin osallistuvien aikuisten (yli 20-vuotiaat) tulee huolehtia itse vakuutusturvastaan osallistuessaan yhdistyksen toimintaan.

Palautteen antaminen

Voit lähettää palautetta suoraan kerhovastaavien sähköpostiosoitteisiin tai käydä täyttämässä lomakkeen kotisivujemme kerhojen sivuilla. Pyrimme vastaamaan sähköpostitse tulleeseen palautteeseen mahdollisimman pian. Keräämme palautetta myös kerhokauden lopussa.