Hyvä joulumieli -keräys

Hyvä Joulumieli on vuosittainen keräys kotimaan vähävaraisten lapsiperheiden hyväksi. Keräysvaroilla lahjoitetaan ruokalahjakorttia talousvaikeuksista kärsiville lapsiperheille. Lahjakortit annetaan lapsiperheille, joissa on työttömyyden, lomautusten, sairauksien, matalan tulotason tai muun kriisin vuoksi taloudellisia vaikeuksia. Korttia ei voi anoa eikä hakea, vaan se on lahja perheelle. Hyvä Joulumieli -keräyksen järjestävät Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti yhdessä Ylen kanssa. MLL:n ja Punaisen Ristin paikallisyhdistykset ja -osastot tekevät yhteistyötä eri puolella Suomea sosiaalitoimen, diakoniatyön ja neuvoloiden kanssa perheiden löytämiseksi. 

Keräys järjestetään vuosittain marras-joulukuussa.